Thứ tư, Ngày: 24/07/2024

Tìm kiếm nhanh

 
Tìm kiếm

Chỉ dẫn

- Giờ mở cửa:

  Thứ Hai - thứ Sáu: 7h30 - 17h00

                  Thứ Bảy: 7h30 - 15h30

- Nội quy chung thư viện.

Dịch vụ thư viện

GIỚI THIỆU SÁCH
CƠ SỞ DỮ LIỆU MỞ

Văn bản quy phạm pháp luật

  • 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV
    Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện

Cơ sở Dữ liệu trực tuyến

Thống kê truy cập

1.455.757

: 52.846