Chủ nhật, Ngày: 03/12/2023

Cơ sở Dữ liệu trực tuyến

Thống kê truy cập

1.033.815

: 2.018

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU, EBOOK TẠI THƯ VIỆN

1. CSDL  WIPS GLOBAL

Link truy cập: https://www.wipsglobal.com/service/mai/main.wips

Tài khoản truy cập: Liên hệ thư viện

----------------------------------------------------------------

2. CSDL PROQUEST

Link truy cập: https://cesti.idm.oclc.org/login?url=https://search.proquest.com/central/index?accountid=39958

Tài khoản truy cập : Liên hệ thư viện 

 

----------------------------------------------------------------

3. CSDL SPRINGER

Link truy cập: https://cesti.idm.oclc.org/login?url=https://link.springer.com

Tài khoản truy cập : Liên hệ thư viện 

- Hướng dẫn: Xem

----------------------------------------------------------------

4. CSDL IEEE

Link truy cập: https://cesti.idm.oclc.org/login?url=https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp

Tài khoản truy cập : Liên hệ thư viện 

- Hướng dẫn tra cứu : Click

----------------------------------------------------------------

5. CSDL TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH KH&CN

Link truy cập: http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn

Tài khoản truy cập : Liên hệ thư viện 

- Hướng dẫn tra cứu : Xem

- Danh mục tạp chí: Xem

----------------------------------------------------------------

6. HỆ THỐNG LIÊN KẾT NGUỒN LỰC THÔNG TIN KH&CN

Hệ thống liên kết nguồn lực thông tin KH&CN đã được xây dựng và vận hành tại địa chỉ www.stinet.gov.vn. Hệ thống đã liên kết dữ liệu của các đơn vị (trường đại học, viện nghiên cứu, thư viện) cùng với dữ liệu của Sở Khoa học và Công nghệ và Trung tâm Thông tin Thống kê KH&CN. Dữ liệu của các đơn vị liên kết đã được cập nhật lên Hệ thống với hơn 145.000 tài liệu thư mục của 14 đơn vị, trong đó có hơn 15.000 tài liệu toàn văn của 10 đơn vị. Hệ thống cho phép người dùng truy cập tra cứu xem thông tin thư mục và toàn văn trực tuyến các kết quả nghiên cứu, luận văn, luận án, sách, tạp chí,… của 14 đơn vị liên kết trên Hệ thống. 

Link truy cập: https://stinet.gov.vn/

----------------------------------------------------------------

7. EBOOK

    * SACHWEB.VN

Link truy cập:Liên kết

NXB Tổng hợp TP.HCM

  * NXB CENGAGE TRÊN NỀN TẢNG VITALSOURCE

- Link truy cập tại trường STU: Liên kết

- Link truy cập từ bên ngoài trường STU: Liên kết ngoài trường. Lưu ý: nếu có nhu cầu nhưng chưa được cấp quyền truy cập từ bên ngoài trường thì cần liên hệ với Thư viện qua mail lib@stu.edu.vn để được hướng dẫn.

        Sau khi  vào link truy cập kích hoạt tài khoản, có thể đăng nhập trên giao diện bookself, các sách trường STU đã mua sẽ tập trung ở mục "Recently added" và khi nhấp vào có hiện chữ "borrow" thì có thể mượn và xem toàn văn.

         Ngoài ra sau khi đã kích hoạt tài khoản rồi, bạn đọc có thể vào trực tiếp theo đường link của từng quyển sách trong danh mục 50 tựa trường đã mua Danh sách 50 Ebook

- Hướng dẫn sử dụng: Xem hướng dẫn

----------------------------------------------------------------

8. TAILIEU.VN (thuvienso)

 - Liên kết: thuvienso.stu.edu.vn

- Đăng nhập (dành cho các bạn đọc đã đăng ký kích hoạt tài khoản với Thư viện):

1. Giảng viên: Tên đăng nhập/mật khẩu = họ và tên viết liền không dấu

2. Sinh viên: Tên đăng nhập = Mã số sinh viên / mật khẩu = ngày tháng năm sinh

- Hướng dẫn chi tiết: Click vào đây

9. TÀI LIỆU SỐ (các tài liệu nội sinh của STU)

- Đăng nhập:

1. Giảng viên: Tên đăng nhập/mật khẩu = họ và tên viết liền không dấu

2. Sinh viên: Tên đăng nhập/mật khẩu = Mã số sinh viên