Thứ hai, Ngày: 02/10/2023

Cơ sở Dữ liệu trực tuyến

Thống kê truy cập

909.279

: 6.715

Dịch vụ mượn sách về nhà

Thư viện trường ĐH Công nghệ sài Gòn thực hiện cho bạn đọc mượn tài liệu về nhà. Toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên đang học tập và làm việc tại Trường Đại học Công nghệ Sái Gòn có thẻ do Nhà trường cấp đều được mượn tài liệu về nhà.

- Bạn đọc có trách nhiệm xuất trình thẻ cho thủ thư trước khi yêu cầu mượn tài liệu tại Thư viện.

- Bạn đọc có thể đăng ký trước để mượn tài liệu trực tuyến thông qua website lib.stu.edu.vn . Khi nhận tài liệu, bạn đọc cần kiểm tra tình trạng tài liệu (bình thường hay bị rách, bẩn, hư hỏng...) trước khi ra khỏi Thư viện.

- Chính sách mượn tài liệu:

+ Bạn đọc là SV được mượn tối đa là 2 cuốn, thời gian mượn tối đa là 7 ngày, gia hạn tối đa là 7 ngày;

+ Bạn đọc là học viên SĐH/ GV được mượn tối đa là 5 cuốn, thời gian mượn tối đa là 10 ngày, gia hạn tối đa là 10 ngày. Bảo quản tài liệu được mượn.

- Hết thời hạn mượn, nếu bạn đọc muốn mượn tiếp tài liệu cần làm thủ tục gia hạn. Bạn đọc trả tài liệu chậm hoặc làm mất, rách, bẩn tài liệu sẽ bị phạt tiền theo quy định hiện hành. Cụ thể như sau:

   • Sách mượn trả quá hạn: Phạt tiền mỗi ngày quá hạn: 500đ
   • Làm mất sách:
   • Mua sách mới và trả phí xử lý : 10.000 đ/quyển
   • Nếu không mua được sách thì phải đền gấp 02 lần giá sách ghi ở bìa sau hoặc nếu sách không ghi giá thì đền (200đ/01 trang + đóng bìa) x 2.