Thứ hai, Ngày: 02/10/2023

Cơ sở Dữ liệu trực tuyến

Thống kê truy cập

909.405

: 6.841

Phòng đọc

  1. Toàn thể cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên đang học tập và làm việc tại Trường Đại học Công nghệ sài Gòn có thẻ do Nhà trường cấp đều được vào đọc tài liệu tại Phòng Đọc gồm các tài liệu tham khảo tiếng Việt, tiếng nước ngoài, báo - tạp chí khoa học, luận văn.
  2. Bạn đọc có trách nhiệm xuất trình thẻ trước khi vào Phòng Đọc   
  3. Bạn đọc cần để tư trang (mũ, nón, túi cặp, tài liệu…) tại tủ gửi đồ, không để tiền, tài sản quý trong tủ. Khi ra ngoài, phải lấy đồ mang theo.
  4. Bạn đọc có thể trực tiếp tìm kiếm tài liệu trên các giá, hoặc sử dụng máy tra cứu để tìm kiếm tài liệu thông qua website.
  5. Chỉ được lấy tối đa 03 cuốn tài liệu cho 1 lần sử dụng, đọc xong phải để gọn tại bàn.
  6. Bạn đọc chỉ sử dụng các máy vi tính cho mục đích học tập và nghiên cứu khoa học. Không tự ý di chuyển hoặc cài đặt các phần mềm, dữ liệu không liên quan vào thiết bị. Bạn đọc báo ngay cho nhân viên kỹ thuật của Thư viện ngay khi phát hiện những hư hỏng, trục trặc của thiết bị.
  7. Sắp xếp bàn ghế gọn gàng, ngay ngắn; tắt máy vi tính và sắp xếp ghế, chuột, bàn phím ngay ngắn trước khi ra về.