Thứ năm, Ngày: 08/06/2023

Cơ sở Dữ liệu trực tuyến

Thống kê truy cập

630.371

: 16.288

I. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU TẠI THƯ VIỆN

1. WIPS GLOBAL

Link truy cập: https://www.wipsglobal.com/service/mai/main.wips

Tài khoản truy cập như sau:

User ID: Cesti06
Password: cestihcm@79

----------------------------------------------------------------

2. PROQUEST

Link truy cập: https://cesti.idm.oclc.org/login?url=https://search.proquest.com/central/index?accountid=39958

Tài khoản truy cập như sau:

User ID: stu
Password: stu

----------------------------------------------------------------

3. SPRINGER

Link truy cập: https://cesti.idm.oclc.org/login?url=https://link.springer.com

User ID: stu
Password: stu

- Hướng dẫn: Xem

----------------------------------------------------------------

4. IEEE

Link truy cập: https://cesti.idm.oclc.org/login?url=https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp

User ID: stuieee
Password: stuieee

- Hướng dẫn: Click

----------------------------------------------------------------

5. TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH KH&CN

Link truy cập: http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn

User ID: stu
Password: stu

- Hướng dẫn: Xem

- Danh mục: Xem

----------------------------------------------------------------

6. HỆ THỐNG LIÊN KẾT NGUỒN LỰC THÔNG TIN KH&CN

Hệ thống liên kết nguồn lực thông tin KH&CN đã được xây dựng và vận hành tại địa chỉ www.stinet.gov.vn. Hệ thống đã liên kết dữ liệu của các đơn vị (trường đại học, viện nghiên cứu, thư viện) cùng với dữ liệu của Sở Khoa học và Công nghệ và Trung tâm Thông tin Thống kê KH&CN. Dữ liệu của các đơn vị liên kết đã được cập nhật lên Hệ thống với hơn 145.000 tài liệu thư mục của 14 đơn vị, trong đó có hơn 15.000 tài liệu toàn văn của 10 đơn vị. Hệ thống cho phép người dùng truy cập tra cứu xem thông tin thư mục và toàn văn trực tuyến các kết quả nghiên cứu, luận văn, luận án, sách, tạp chí,… của 14 đơn vị liên kết trên Hệ thống. 

Link truy cập: https://stinet.gov.vn/

----------------------------------------------------------------

7. EBOOK

    * SACHWEB.COM

Link truy cập:Liên kết

NXB Tổng hợp TP.HCM

  * NXB CENGAGE TRÊN NỀN TẢNG VITALSOURCE

- Link truy cập tại trường STU: Liên kết

- Link truy cập từ bên ngoài trường STU: Liên kết ngoài trường. Lưu ý: nếu có nhu cầu nhưng chưa được cấp quyền truy cập từ bên ngoài trường thì cần liên hệ với Thư viện qua mail lib@stu.edu.vn để được hướng dẫn.

        Sau khi  vào link truy cập kích hoạt tài khoản, có thể đăng nhập trên giao diện bookself, các sách trường STU đã mua sẽ tập trung ở mục "Recently added" và khi nhấp vào có hiện chữ "borrow" thì có thể mượn và xem toàn văn.

         Ngoài ra sau khi đã kích hoạt tài khoản rồi, bạn đọc có thể vào trực tiếp theo đường link của từng quyển sách trong danh mục 50 tựa trường đã mua Danh sách 50 Ebook

- Hướng dẫn sử dụng: Xem hướng dẫn

----------------------------------------------------------------

8. THƯ VIỆN SỐ  (TAILIEU.VN)

 - Liên kết: thuvienso.stu.edu.vn

- Đăng nhập:

1. Giảng viên: Tên đăng nhập/mật khẩu = họ và tên viết liền không dấu

2. Sinh viên: Tên đăng nhập = Mã số sinh viên / mật khẩu = ngày tháng năm sinh

- Hướng dẫn chi tiết: Click vào đây

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÒNG ĐỌC

1. Xuất trình thẻ sinh viên cho nhân viên trực tại quầy lưu hành.

2. Gửi đồ đạc cá nhân: đăng ký nhận ổ khóa và chìa từ nhân viên Thư viện, sử dụng đúng ô tủ đăng ký, tự cất đồ, khóa tủ và bảo quản chìa khóa. Trả lại ổ khóa và chìa, nhận lại thẻ sinh viên trước khi ra khỏi Thư viện.

3. Tra cứu sách tại máy tra cứu, tìm ra số phân loại để xác định vị trí quyển sách trên kệ trong kho.

4. Lấy sách trên kệ xuống sử dụng, chỉ được lấy 02 cuốn sách, hoặc 1 loại báo, tạp chí cho 1 lần sử dụng.

5. Đọc xong, để tài liệu vào đúng nơi quy định.

6. Nếu muốn mượn về thì mang sách đền quầy lưu hành để đăng ký mượn với nhân viên Thư viện.