Thứ năm, Ngày: 08/06/2023

Thư viện Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (Thư viện STU)

Địa chỉ: 180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38505520 Ext 346 ; Fax: (84.8) 3850 6595; Email: lib@stu.edu.vn